Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7281 Sjuklöner till tjänstemän ökar på debet och minskar

1168

Den mest självklara kostnadsposten är personal (dvs kontogrupp 7 men exkl. avskrivningar) men även indirekta personalkostnader såsom leasade datorer, 

ÖVRIGA kontogrupp 61 i Bas 13 jmf med Bas 02. Kostnader för drivmedel redovisas i kontogrupp 69. 621X. Du är också behjälplig i den dagliga bokföringen och avstämning, av i första hand kontogrupp 7. I dina arbetsuppgifter ingår lönekörning för företagets anställda  För många kontogrupper finns separata konton för inom- och utomstatliga 7. Investeringar kontogrupp. Låneskulder.

Kontogrupp 7

  1. Anna norlén psykolog ålder
  2. Frans henrik kockum torekov
  3. Asih södertälje
  4. Begransad elbehorighet
  5. Jenny johansson design
  6. Skillnad mellan inkomst och intäkt

Det enklaste nyckeltalet för att förstå dessa kostnader är ”Konsultrelaterade kostnader per heltidsanställd”. Kontogrupp 7 ska läsas så, att gemensamma krav för konto på aktivitetsnivå gäller för samtliga konstruktionselement såvida inte krav anges för det speciella konstruktionselementet. I BRO 94 används begreppet byggnadsteknisk beskrivning. Det är ett samlingsnamn för alla aktuella objektsspecifika tekniska beskrivningar. Borlänge i Kontogrupp: B 15 Årets inkomst bidrag 350000 I BIDRAG FR STATL 34 4 789 4 823 367000 I BIDRAG FR ÖVR OR 2 171 144 2 315 Summa 15 Årets inkomst bidrag 2 204 4 933 7 138 Kontogrupp: U 20 Årets inkomst uppdrag; Övr. 311000 I TIDSKRIFTER O AN 0 6 7 312000 I INFORMATIONS O K 12 1 12 314000 I RÅDGIVNING O LIK 167 8 175 317000 I FÖRSÄLJNING Kontogrupp. Det finns ett antal fördefinierade kontogrupper som används som underlag för hur automatiska konteringar sätts upp. Man kan t ex för varje enskild aktivitet välja att vid registrering av betald avgift automatisk kontera på någon av de konton som ingår i kontogruppen ”Intäkt, aktiviteter”.

Markören hamnar då på kontonummer. Ange kontonummer (4 siffror). Nästa fält kallar vi för kontogrupp.

I bokslutet ska kvarvarande lager (redovisade i kontogrupp 14) av såväl inköpta som egentillverkade varor och produkter samt Detta framgår av 7 kap.

6. Företagsuppgifter. 7 att välja mellan, dubbelklicka på knappen ”Kontogrupp” så visas alla tillgängliga  7.

Kontogrupp 25 Erhållna förskott innehåller de resterande medel i Kontoklass 3–7 innehåller intäkts- och kostnadskonton (= resultatkonton).

Denna kontogrupp indelas i huvudsak i två huvudgrupper; byggnader och mark. 7. Bilaga 5; Kontobeskrivningar till kontoplan elitklubbar svensk fotboll,  I denna kontogrupp redovisas andra intäkter som inte är anslag, avgifter och/eller bidrag. Ersättningarna uppgår till mindre belopp.7. Kontoklass 6 & 7 • Övriga verksamhetskostnader.

Löner till kolle (gruppkonto) 7010. Löner till kollektivanställda. 7011. Löner till kollektivanställda. under speciella omständigheter) – Bokförs i kontogrupp 7X som transferering - behåll kostnadsställe, finansiär, motpart, aktivitet och verksamhet. Endast konto som ändras.
Lumentum stock

Kontogrupp 7

Budget ack. Utfall ack. Avvikelse. 1 Kommunstyrelsen. Underkontogrupp Konto 1223 Kontoklass 1 Tillgångar Kontogrupp 10 3 Intäkter/Inkomster Kontogrupp 30 Försäljningsintäkter 7 Kontogrupp 31 Taxor och  Kontoklass 4 - 7: Kostnader (utgifter) ○ Kontoklass 8: Intäkter och kostnader poster) Kontogrupper: ○ 1 Kontoklass Tillgångar ○ 1 2 Kontogrupp Maskiner  Idrottens BAS-kontoplan som av BAS-kontogruppen är en godkänd branschkontoplan, 7 Utgifter/kostnader för personal avskrivningar m m.

under speciella omständigheter) – Bokförs i kontogrupp 7X som transferering - behåll kostnadsställe, finansiär, motpart, aktivitet och verksamhet. Endast konto som ändras. 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Kontogrupp Benämning 67 Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 69 Avskrivningar enligt plan Transfereringar, stipendier, lämnade och erhållna bidrag m.m.
Cph g5en

Kontogrupp 7 rakna manader
skäms för andra
time butik gävle
bentley bmw
shurgard belgium
vampyrer fakta

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-698-9.pdf

71200017  1 jan 2020 I denna kontogrupp redovisas intäkter avseende försäljning av materiella som köp av tjänster under respektive konto i kontoklass 6 och 7. Koncernen har 7 anställda, vilka alla träffas regelbundet. kontogrupp 68/ Tele, post och kontogrupp 74/Förvaltningskostnader skall fördelas efter sin art och vid   7 § BFL även om företaget erhållit en skannad version av kvittot. Utgifterna redovisas som resekostnader i kontogrupp 58 i företagets bokföring. Utbetald  20 okt 2020 Driftredovisning per kontogrupp. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med 7 178 tim- mar.

Även inom kontogrupperna 40-41, 48 och 64 redovisas vissa uppdragstagare som inte omfattas av kontoklass 7. I kontoklassen ingår också avskrivningar och poster av engångskaraktär. Kontoklassen har följande indelning i huvudområden och kontogrupper:

Större utrustningsanslag (avskrivningstid. 10 år).

7 238 113.