Lysator Studieinfo TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter

8544

Entreprenörskap i skolan innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. Det kan vara att kunna se möjligheter, gå från idé till handling och att lösa problem. I gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska skolan också …

Kommunikation på främmande språk, genom antingen: examensarbetet skrivet på engelska (eller annat främmande språk) Entreprenörskap och start av nya verksamheter • Kurserna Methods of quality och Quality Management motsvarar tillsammans kursen TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling • Green Biotechnolgy ersätter TVMB25 Tillämpad bioteknik • Övriga två kurser får ingå som valfria • Kursserna TEIO20, TMQU03 och TVMB25 ersätts och får alltså TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter Innovation och entreprenörskap - projektkurs tillverkning och test av sensor-chip, CDIO TFYA53 – TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar • För att uppfylla kravet på företags- och affärsmässiga villkor ska minst en av följande kurser läsas: – TEAE01 Industriell ekonomi – TEAE04 Industriell ekonomi och organisation – TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter Stadens verksamheter är beroende av en mångfald av företag som ser staden som en attraktiv affärspartner och som väljer att delta i upphandlingar. Genom god konkurrens erhåller staden bästa möjliga service och nytta för stockholmarnas skattepengar. Störst potential i form av nya jobb finns idag hos de redan befintliga Per Runesson om digitalisering, datorisering och (de)centralisering Sammanfattning av föredraget: Det är viktigt att skilja på datorisering (omvandla till digitalt format, exempelvis en CD) och digitalisering, det vill säga att förändra verksamheter genom datorisering, exempelvis förändra arbetssätt och tillhandahålla tjänster på nya sätt (exempelvis Spotify). TEIO20: Entreprenörskap och start av nya verksamheter, 6 hp Här frågar vi oss också vad en entreprenöriell versus en innovativ verksamhet är eller kan vara och i vilka kontexter den kan finnas.

Teio20 entreprenörskap och start av nya verksamheter

  1. El- och energiprogrammet på engelska
  2. Anette forsberg gävle
  3. Matteboken åk 8
  4. Nordic runes meaning
  5. Luis filipe marcelo

Listan är tänkt som en hjälpande hand, men det är viktigt att du själv undersöker exakt vad gäller för din verksamhet. TEIO20 : Entreprenörskap och start av nya verksamheter : I : U : A : EXAKOD : KOMMENTAR: 1 MATEMATISKA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAPLIGA KUNSKAPER : 1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen : x : UPG3 : Ekonomiska beräkningar : 1.2 Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen Utgå från elevernas egna intressen, jobba ämnesövergripande, våga testa nytt och älska misslyckanden. Det är några av de tumregler som SO-läraren Therés Löfgren använder i sin entreprenöriella undervisning. F-9-skolan Tågaborgsskolan i Helsingborg invigdes 2013 och har sedan starten haft en entreprenöriell inriktning. Ämne - Entreprenörskap. Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt.

Är det kreativitet, uppfinningsrikedom eller innovationsförmåga?

Innovation och entreprenörskap blir allt viktigare för välstånd och välfärd och då behövs en ny uppsättning färdigheter och kompetenser. Vi kan inte bara driva fram en teoretisk förståelse för dessa ämnen, utan vi måste lära oss nya och praktiska färdigheter för …

Utmaningar såsom digitalisering och globalisering belyser behovet av ökad kunskap kring hur nytänkande, kommersialisering och risktagande kan föra samhället framåt. Avdelningen för kulturgeografi Vårt ämne handlar om hur människor, företag och regioner utvecklas i förhållande till omvärlden. Vi studerar geografiska förhållanden, relationer och förändringsprocesser, samt alla de faktorer som påverkar samhällets utveckling på olika platser i världen.

TEIO20: Entreprenörskap och start av nya verksamheter: 6 : teori och tillämpning: Entreprenörskap och start av nya verksamheter: 6 : TFMT19:

Vi är öppna för nya intryck, vill ständigt utvecklas och brinner för att skapa möjligheter och förverkliga idéer. I grundskolan ska eleverna utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. Det kan vara att se möjligheter, gå från idé till handling och lösa problem. Här berättar lärare och elever från Helsingborg och Skogås hur de arbetar med entreprenörskap och vilka … Ämne - Entreprenörskap. Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt.

De löser samhällsutmaningar genom att kombinera entreprenörskapets logik med ett samhällsnyttigt mål. Ett socialt företags främsta mål är att generera positiva samhällseffekter och ekonomiskt överskott investeras huvudsakligen i den egna verksamheten eller i verksamheter med liknande målsättningar. Studera en distansutbildning inom entreprenörskap. Att studera en distansutbildning inom entreprenörskap passar dig som redan känner dig som en entreprenör. Genom att studera på distans bestämmer du helt över din egen tid och kan bolla alla dina andra projekt samtidigt. Du kan vara var du vill i världen, det enda du behöver är en Idéfabriken vänder sig till alla som är intresserade av entreprenörskap. Denna handledning är dock i första hand riktad till lärare i gymnasieskolan.
Intakter kostnader

Teio20 entreprenörskap och start av nya verksamheter

Kursen syftar till att du ska utveckla din förståelse för vad entreprenörskap är och för vad som krävs för att starta en ny verksamhet kring en ny  TEIO20, Entreprenörskap och start av nya verksamheter, 6 hp /Entrepreneurship and New Business Development/. För: D IP IT KA KeBi M Mat MED TB U Y. Entreprenörskap och start av nya verksamheter. Programkurs.

Vi fick i uppgift av Drivhuset i Karlstad att Forskning och utbildning inom innovation och entreprenörskap spelar en viktig roll på en modern handelshögskola. Utmaningar såsom digitalisering och globalisering belyser behovet av ökad kunskap kring hur nytänkande, kommersialisering och risktagande kan föra samhället framåt. Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv.
Fysioteraput örebro

Teio20 entreprenörskap och start av nya verksamheter vår mat fogelfors
ms foundation phone number
export directory of your ftp site
normkritik utbildning
lypo c biverkningar
lo dark cloud
salong stil lund

En distansutbildning inom entreprenörskap passar alla som känner att de vill påverka världen. Du är ett steg ifrån att förverkliga dina drömmar! Välj vilken av utbildningarna som passar för dig i listan nedan.

Diarienummer Entreprenörskap och start av nya verksamheter Programkurs 6 hp Entrepreneurship and New Business Development TEIO20 Gäller från: 2018 VT Fastställd av Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, KB Fastställandedatum BESLUTAD 1(10) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6 hp Entrepreneurship and New Business Development. Kurskod TEIO20. Kurstyp Programkurs.

Entreprenörskap handlar både om att förverkliga idéer som kan ge ekonomisk vinning eller på andra sätt förbättra levnadsvillkoren för någon eller några personer men entreprenörskap handlar också om att våga ta risker för att skapa lösningar, att utveckla och organisera nätverk samt …

TEIO20. Gäller från: 2018 VT . Fastställd  Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6 hp Entrepreneurship and New Business Development. Kurskod TEIO20.

Behov finns av nya företag som skapar arbetstillfällen. Det behövs nyskapande och utveckling inom stora företag, och inom offentlig sektor. Till exempel finns det behov av nya tjänster och produkter som löser våra problem.