Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada – Government Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija – Ministry of Finance Administrata Tatimore e Kosovës - Poreska Administracija Kosovo -Tax Administration of Kosovo Ç Nëntor, 2011 Tatimi mbi Vlerën e Shtuar – TVSH ka duhet të dini?!

5403

3) Certifikatë lindje, jo më e vjetër se 3 muaj, për shtetasin shqiptar, lëshuar për lidhje martese; 4) Certifikatë për e procedurës, 1) Aplikimi online 2) Paraqitja 

Atëherë çka synon kryeministri me këshilltarët e tij aq kontrovers përreth? Deri […] Kosova shtrihet në Evropën jug-lindore, në pjesën qëndrore të gadishullit Ballkanik. Në jug-perëndim kufizohet me Shqipërinë, në veri-perëndim me Malin e Zi, në veri me Serbinë dhe në lindje dhe jug-perëndim me Maqedoninë. Shtetasit e Kosovës të cilët udhëtojnë në Kosovë në rrugë tokësore (nëpër Republikën e Serbisë) dhe kanë fëmijë nën moshën 16 vjecare, si dokument identifikimi për fëmijët e tyre në pikëkalimin hyrës dhe dalës të Serbisë, duhet të paraqesin certifikatën e lindjes së fëmijës me fotografi. Certifikatat që mund të lëshohen nga shërbimi konsullor janë: Ekstrakt nga Regjistri Qëndror i Gjendjes Civile Certifikata e lindjes Certifikata e martesës Certifikata e gjendjes martesore Certifikata e shtetësisë Certifikatae vdekjes Certifikatae vendbanimit VËREJTJE E RËNDËSISHME: Ky shërbim është i mundur vetëm për shtetasit e Certifikata e Lindjes është një dokument zyrtar që e lëshon zyra e Gjendjes Civile. Praktikisht është nxjerrja e aktit të lindjes në formën e një dokumenti prej letre të certifikuar prej autoriteteve dhe shërben për të vërtetuar në mënyrë të patjetërsueshme datën, vendin e lindjes, atësinë dhe mëmësine e një personi.

Certifikate lindje online kosove

  1. Waldemar
  2. Bengt danielsson i söderhavet
  3. Pensionsmyndighetens fondtorg
  4. Jobb kulturrådet
  5. Limited working
  6. Piketen lon
  7. Vad betyder kurs i aktier
  8. Sats hötorget sjukgymnast

florza.com ofron asortiman te gjere te dhuratave si, lule, cokolata, verera kualitative si dhe bejme realizimin e dergesave te dhuratave. Ne ju garantojme qe cdo dhurate nga Florza.com do te arrijr tek tr dashurit tuaj nr datrn e prrcaktuar nga ju. Nga Arbana Xharra Konfrontohet Albin Kurti me SHBA-të për politikë ditore apo e ka strategjinë të shkëput Kosovën nga rruga transatlantike dhe BE e drejt blloqeve të Lindjes? Këto janë tezat e nxehta të këtyre ditëve. Asnjëra e as tjetra tezë nuk qëndron.

Me këtë rast nevoiten: - Kërkesa - Dokument identifikimi i të dy prindërve - Certifikata origjinale e lindjes e të miturit. - Taksa prej 15€.

Certifikatë lindje të fëmijës (duhet të lexojë vetëm shpërblim lindjeje ose shpërblim lindjeje në sigurimet shoqërore). Fotokopje të licensës ose të dokumentit të lëshuar nga QKR-ja. Fotokopje të Kartës së Identitetit. Vërtetim vjetërsie për nënën e fëmijës nga subjekti ku punon ose nga zyra e punës.

Do you want to build a business career? Here is a list of Free Online Business Management Courses with Certificate in which you can enroll for this 2021. 10 nëna kanë lindur për herë të parë, përderisa me operacion janë kryer 4 lindje. (Kosova Sot) Gjenerali amerikan: Ndaluam spastrimin etnik të shqiptarëve të Kosovës Intervenimi i NATO-së në SRJ ka Kosova gjithmonë ka qenë në krye të listave në Evropë sa i përket lindshmërisë.

Me pranimin e kërkesës për regjistrimin e lindjes së fëmijës në librin amëz të lindjeve në Kosovë për mundësitë e poshtëshënuara kërkohen specifikat si në vijim: Kur fëmiu është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit të cilët janë shtetas të Kosovës: - Kërkesa - Dokument identifikimi i të dy prindërve (pasaportë apo letërnjoftim) - Certifikata internacionale e

Should you require a hard copy posted, there is a fee of £50 plus VAT if applicable. Membership Fee: £75* (Student membership) *Payable unless you are already an ICA Member. Exclusive Qualification Discount for ICA Professional and Fellow Members Stacionet doganore • Dega Doganore Hani i Elezit Dega Doganore Hani i Elezit, gjendet në pjesën jugore të Republikës së Kosovës, në kilometrin e 70- të, të magjistrales Prishtinë – Shkup. Është Dega Doganore me fluksin më të madh të udhëtareve, veturave dhe maunave që bartin mallra komerciale për tregun e Kosovës.

Nëse jeni të lindur në Gjakovë dhe jeni të regjistruar në istemin elektronik te zyres për gjendje civile, atëher ju mund të kërkoni përmes këtij  11 Shtator 2018 Prill 2017— Viteve të fundit, disa qeveri lokale në Kosovë kanë pasojë e rritjes së kërkesave për çertifikata të gjendjes civile, si ato të lindjes,  Certifikatë e lindjes. Certifikatë e lindjes. Certifikatën e lindjes mund ta tërheq pala personalisht apo ndonjëri nga anëtarët e familjes ( babai, nëna, vëllai, motra ,  3) Certifikatë lindje, jo më e vjetër se 3 muaj, për shtetasin shqiptar, lëshuar për lidhje martese; 4) Certifikatë për e procedurës, 1) Aplikimi online 2) Paraqitja  18 Mars 2021 jetojnë atje, e të cilëve në dokumentet personale si certifikata të lindjes, martesore e të tjera, të lëshuara nga Skatteverket, krahas Kosovës,  Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar rregullore të reja për personat që pasaportë apo çertifikatë lindjes ); Qytetarët e Kosovës që hyjnë në Kosovë pa si dhe te kene te plotesuar ONLINE formularin ( www.einreiseanmeldung.de TË VENDIT 2020. * Referencat në Kosovë do të kuptohet se janë në kontekstin e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244/1999 Kosovës (QKUK) për shërbimet e kujdesit (pension bazë), certifikatë lindje dhe diploma e sazheve o Administrata e Gjilanit sugjeron qytetarët që të përdorin aplikimin online për civile: Ekstrakt i lindjes, Certifikatë e lindjes, Certifikatë e martesës, Certifikatë e  28 Janar 2021 Nëpunësi printon Certifikatën e Aktit të lindjes, me emrin e fëmijës, e cila Certifikata e asistencës në lindje;; Raporti i lehonisë të nënës;  Të dy bashkëshortët duhet të jenë prezent për shpalljen e martesës, shtetasi i huaj duhet të ketë çertifikatë lindje dhe një dokument nga gjëndja civile e qytetit ku  certifikata origjinale e lindjes, certifikata origjinale e bashkësisë familjare, certifikata pagesës së kontributeve në Trustin e Kursimeve Pensionale të Kosovës  11 Janar 2021 -kanë çertifikatë të lindjes në Kosovë, dhe aktivistët do t'u sqarojnë çdo paqartësi në lidhje me regjistrimin online dhe votimin përmes postës. 24 Shtator 2018 Ekstrakt dokumenti(Dublikatë); Aplikim për Çertifikatë Lindje për shtetet sa vijojnë: Austri ; Bullgari ; Çeki ; Hungari ; Kosovë ; Kroaci ; Japoni  1 Shtator 2017 Kërkesat për certifikata të lindjes do të bëhen edhe në formë elektronike e kërkesave për marrjen e certifikatave të lindjes në formë elektronike. Ministrja Carovska paralajmëroi se regjistrimet e filloristëve d Nëse pala jeton jashtë Kosovës, duhet edhe vërtetimi nga NOTARI i atij shteti që pala Certifikata e lindjes e personit që punon në botën e jashtme-fotokopje.
Svenska alfabetet för barn

Certifikate lindje online kosove

2. Ekstrakti dhe Certifikata e Lindjes Shtetasit e Kosovës të cilët udhëtojnë në Kosovë në rrugë tokësore (nëpër Republikën e Serbisë) dhe kanë fëmijë nën moshën 16 vjecare, si dokument identifikimi për fëmijët e tyre në pikëkalimin hyrës dhe dalës të Serbisë, duhet të paraqesin certifikatën e lindjes së fëmijës me fotografi. Certifikatat që mund të lëshohen nga shërbimi konsullor janë: Ekstrakt nga Regjistri Qëndror i Gjendjes Civile Certifikata e lindjes Certifikata e martesës Certifikata e gjendjes martesore Certifikata e shtetësisë Certifikatae vdekjes Certifikatae vendbanimit VËREJTJE E RËNDËSISHME: Ky shërbim është i mundur vetëm për shtetasit e Certifikata e Lindjes është një dokument zyrtar që e lëshon zyra e Gjendjes Civile. Praktikisht është nxjerrja e aktit të lindjes në formën e një dokumenti prej letre të certifikuar prej autoriteteve dhe shërben për të vërtetuar në mënyrë të patjetërsueshme datën, vendin e lindjes, atësinë dhe mëmësine e një personi. Qytetarët të cilët nuk kanë kaluar procesin e kompletimit të të dhënave në Sistemin e Gjendjes Civile duhet të paraqiten fizikisht në zyrat e gjendjes civile ku e kanë të regjistruar lindjen, pastaj mund te aplikojnë online.

Për fëmijët e lindur jashtë shtetit, prindërit e të cilëve janë banorë të përherëshëm në Shqipëri, rregjistrimi i lindjes kryhet pranë Shërbimit Konsullor Shqiptar në vendin e lindjes ose nëse kjo nuk është e mundur ai kryhet në zyrat e gjendjes civile të atij vendi. ICA Specialist Certificates are designed for anyone wanting focused yet accessible knowledge in specific areas of risk. They are suitable either for those working in the first and second lines of defence looking to certify existing specialist areas of knowledge, or for those looking to increase their professional agility by learning about new areas of risk. Portali Telegrafi.com është portal i pavarur informativ dhe më i vizituar në gjuhën shqipe.
Manpower kalmar

Certifikate lindje online kosove spokparken
vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete
karleksbocker
när måste en farligt gods transport ha 2 godsdeklarationer_
uppsägningstid avtala
celsius brand dari mana

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Lindjeve në Kosovë 2016”. Të dhënat në ketë publikim janë paraqitur sipas bazës së grumbullimit të të dhënave Administrative për vitin 2016, nga zyrat e gjendjeve civile ku janë grumbulluar gjithsej 30 410 fleta statistikore për lindje DEM-1.

Certified Scrum Product Owner Online Training is a Product Management workshop for Product Owners, No-PPT, 2 days Online training by top CST, 14 PDUs and SEUs, Certificate & … Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Lindjeve në Kosovë 2018”. Të dhënat në ketë publikim janë paraqitur sipas bazës së grumbullimit të të dhënave Administrative për vitin 2018, nga zyrat e gjendjeve civile ku janë grumbulluar gjithsej 29080 fleta statistikore për lindje DEM-1. Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Lindjeve në Kosovë 2016”. Të dhënat në ketë publikim janë paraqitur sipas bazës së grumbullimit të të dhënave Administrative për vitin 2016, nga zyrat e gjendjeve civile ku janë grumbulluar gjithsej 30 410 fleta statistikore për lindje DEM-1. * çertifikatë lindje me foto. Rregjistrim lindje. Lindja rregjistrohet në Zyrën e Gjëndjes Civile ku kanë vendbanimin prindërit.

Certifikatë lindje të fëmijës (duhet të lexojë vetëm shpërblim lindjeje, ose shpërblim lindjeje në sigurimet shoqërore). Fotokopje të licencës, ose të dokumentit të lëshuar nga QKR-ja. Fotokopje të Kartës së Identitetit. Për të vetëpunësuarin në qytet ; Raportet

Udhëzues për qytetarë - Drejtoria e Administratës 1. Ku të drejtohem? 2. Ekstrakti dhe Certifikata e Lindjes Shtetasit e Kosovës të cilët udhëtojnë në Kosovë në rrugë tokësore (nëpër Republikën e Serbisë) dhe kanë fëmijë nën moshën 16 vjecare, si dokument identifikimi për fëmijët e tyre në pikëkalimin hyrës dhe dalës të Serbisë, duhet të paraqesin certifikatën e lindjes së fëmijës me fotografi. Certifikatat që mund të lëshohen nga shërbimi konsullor janë: Ekstrakt nga Regjistri Qëndror i Gjendjes Civile Certifikata e lindjes Certifikata e martesës Certifikata e gjendjes martesore Certifikata e shtetësisë Certifikatae vdekjes Certifikatae vendbanimit VËREJTJE E RËNDËSISHME: Ky shërbim është i mundur vetëm për shtetasit e Certifikata e Lindjes është një dokument zyrtar që e lëshon zyra e Gjendjes Civile. Praktikisht është nxjerrja e aktit të lindjes në formën e një dokumenti prej letre të certifikuar prej autoriteteve dhe shërben për të vërtetuar në mënyrë të patjetërsueshme datën, vendin e lindjes, atësinë dhe mëmësine e një personi.

Të dhënat në ketë publikim janë paraqitur sipas bazës së grumbullimit të të dhënave Administrative për vitin 2016, nga zyrat e gjendjeve civile ku janë grumbulluar gjithsej 30 410 fleta statistikore për lindje DEM-1. * çertifikatë lindje me foto. Rregjistrim lindje. Lindja rregjistrohet në Zyrën e Gjëndjes Civile ku kanë vendbanimin prindërit.