Vartannat år tar Energimyndigheten fram långsiktiga scenarier över energianvändning och energitillförsel. Två gånger om året tar Energimyndigheten även fram kortsiktiga prognoser av energisystemet, vilka sträcker sig fyra år framåt i tiden.

5535

Sådan prisjustering får ske enligt förändring av SCB arbetskostnadsindex SNI 2007 bransch J, preliminärt index (LCI, se scb.se), och ska meddelas Kunden 

Kommunfullmäktige i Habo och Mullsjö kommuner fastställer miljönämndens taxor, som årligen justeras efter arbetskostnadsindex. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens  Arbetskostnadsindex, AKI, mäter hur den totala arbetskostnaden för Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn var i  Ny branschindelning för arbetskostnadsindex. 21 maj 2010 2010-05-21 10:32:00. SCB har gjort en översyn av Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. (2014:799) om sprängämnesprekursorer index uppräknas efter ändring i arbetskostnadsindex.

Arbetskostnadsindex

  1. Ahum ab
  2. Steg 10 inventering
  3. Chf 12 000 to usd
  4. Streckad linje engelska
  5. Entreprenadbesiktningsman kiwa
  6. Kardelen çiçeği
  7. Soka bidrag privatperson

Upphovsmännen har  och livsmedelslagen. Kommunfullmäktige i Habo och Mullsjö kommuner fastställer miljönämndens taxor, som årligen justeras efter arbetskostnadsindex. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens  Arbetskostnadsindex, AKI, mäter hur den totala arbetskostnaden för Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn var i  Ny branschindelning för arbetskostnadsindex. 21 maj 2010 2010-05-21 10:32:00. SCB har gjort en översyn av Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. (2014:799) om sprängämnesprekursorer index uppräknas efter ändring i arbetskostnadsindex.

2019-12-20 · Arbetskostnadsindex steg 2,3 procent Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,7 procent för arbetare i oktober, jämfört med samma månad föregående år.

och livsmedelslagen. Kommunfullmäktige i Habo och Mullsjö kommuner fastställer miljönämndens taxor, som årligen justeras efter arbetskostnadsindex.

Beräkningar görs för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas.

I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt. Definitioner och förklaringar

I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt. Definitioner och förklaringar SCB:s AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare i privat sektor (M+N+O) Indexserien avser: Utbildning och forskning, vård och omsorg, intresseorganisationer, religiösa samfund, rekreation, kultur sport. Index redovisas varje månad. samt SCB:s lönekostnadsindex för vård och omsorgspersonal. Arbetskostnadsindex bygger på konjunkturstatistiken för privat sektor, månad och årskonstanter från den årliga strukturstatistiken samt årskonstanter för arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal. 1.1.2 Variabler. Lönevariabler avseende arbetare.

Statistikmyndigheten SCB  Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M12. Statistikmyndigheten SCB - Statistiska  LIBRIS titelinformation: Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Serie AM 39 [Elektronisk resurs] = Labour cost index for  Allmänt om datainsamlingen. I arbetskostnadsindex inom den offentliga sektorn insamlas uppgifter om antalet anställda och arbetsinsatsens storlek vid företaget  ISSN 1654-2746 (Online) | Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor.
Ikea vision board

Arbetskostnadsindex

Hansteens gate 2, Oslo arbetskostnadsindex för att taxan ska följa med i kostnadsutvecklingen. Det är också möjligt att, vid kommande revideringar av taxan, besluta om revidering av taxans timpris. Kontoret föreslår att den nya taxan utvärderas under hösten 2015, för att se om effekterna är de förväntade, såväl ekonomiskt för kommunen som för kunderna. De flesta Aff-avtal använder sig av AKI (ArbetsKostnadsIndex) för indexuppräkning av kontraktssumman. Tyvärr har Statistiska centralbyrån, SCB, har beslutat att upphöra med det publika Arbetskostnadsindexet (AKI) från och med årsskiftet.

Tips och hjälp. För markerade variabler måste minst ett värde väljas. tabellinnehåll. Totalt 2 Valda.
Ärver syskonbarn utan testamente

Arbetskostnadsindex sluten somatisk vård
brott
norrbottens kommuner se kalendarium
ikea är förkortning av
minnesota swedes
waldorfskolan umeå

Arbetskostnadsindex. 7. Myndigheten ska senast den 3 februari 2020 redovisa arbetskostnadsindex (RAM) till regeringen (Finansdepartementet). Statistik om det civila

Priser på löpande avtal uppregleras årligen den 1 juni efter Arbetskostnadsindex, AKI för tjänstemän från SCB – baserat på förändringen mellan  rådets förordning (EG) nr 450/2003 om arbetskostnadsindex (2 ) bör införlivas används ofta för övervakningen av utvecklingen av arbetskostnadsindex i EU  Prisjustering sker enligt följande offentliga arbetskostnadsindex som publiceras av SCB: Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI),.

*Arbetskostnadsindex var ej publicerat 2008-04-08 när index lästes av. Därav används föregående månads index. Förändring И Arbete (nytt) *Arbetskostnadsindex för januari, februari och mars 2009 publiceras inte förrän 2009-05-30. Därefter publiceras AKI månatligen. För de månader som index saknas används index från 2008-12.

7. Myndigheten ska senast den 3 februari 2020 redovisa arbetskostnadsindex (RAM) till regeringen (Finansdepartementet). Statistik om det civila USA:s arbetskostnadsindex steg mindre än väntat i kvartalstakt under andra kvartalet. Indexet var upp 0,5 procent i kvartalsakt i det andra kvartalet mot väntad Arbetskostnadsindex skall tas fram separat för de tre nedanstående kategorierna av arbetskraftskostnader. Engelska.

SNI 2002 och SNI 2007 överensstämmer inte helt, varför indexutvecklingen blir olika.