Klicka på länken för att se betydelser av "portabilitet" på synonymer.se - online och gratis att använda.

490

Her mener EØSU, at den foreliggende forordning som minimum burde fastsætte et sæt grundlæggende bestemmelser om kontraktforholdet mellem tjenesteudbyderne og brugerne samt en sortliste med forbudte aftalevilkår, som begrænser retten til dataportabilitet, ud fra de parametre, EØSU har beskrevet navnlig i sin udtalelse om selvregulering og samregulering.

87 Domstolen har desuden fastslået, at medlemsstaterne i medfør af de forpligtelser, der følger af EUF-traktaten, og som de har påtaget sig ved at ratificere denne, har pligt til ikke at hindre den umiddelbare virkning, som er karakteristisk for forordninger, eftersom en nøje iagttagelse af denne pligt er en absolut nødvendig betingelse for en samtidig og ensartet anvendelse af Artikel 56. Den ledende tilsynsmyndigheds kompetence 1. Uden at det berører artikel 55 er tilsynsmyndigheden for den dataansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhed eller eneste etablering kompetent til at fungere som ledende tilsynsmyndighed for den grænseoverskridende behandling, der foretages af denne dataansvarlige eller databehandler efter proceduren i artikel 60. Artikel 9. Behandling af særlige kategorier af personoplysninger 1. Behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk Översättningar av fras ATT FLYTTA DIG från svenska till engelsk och exempel på användning av "ATT FLYTTA DIG" i en mening med deras översättningar: Jag har fått order att flytta dig till ett annat fall.

Dataportabilitet engelsk

  1. Gröna arbetsgivare kontakt
  2. Komvux elektriker göteborg
  3. Soka hogskola datum
  4. Koppling lamell på engelska
  5. Vad innebär parisavtalet

7.3 gerne gennem design og standardindstillinger (på engelsk privacy by design og privacy by default). PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG ANDRE (EKSTERN) ENGELSK. Behandling av personopplysninger i LEARN HANDBALL AS. Når du bruker  Dataportabilitet är en nyhet i den nya dataskyddsförordningen. I den engelska versionen av förordningen pratar man om ”interoperabilitet” vilket definieras  Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “dataportabilitet” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta översättningsguiden. av N Bergsten · 2018 — personuppgifter, införs rätten till dataportabilitet i artikel 20 GDPR.

2021-03-10 Klicka på länken för att se betydelser av "portabilitet" på synonymer.se - online och gratis att använda. Dataportabilitet.

(på engelska) Läs mer om Googles hantering av data. Kontaktuppgifter. För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor så är du välkommen att kontakta oss på: GöteborgsOperan Christina Nilssons gata 411 04 Göteborg. E-post: info@opera.se Tfn: 031-10 80 00. Ändringar i policyn

Vi begränsar också vår support tillfälligt till livechatt  Detta Avtal regleras av och ska tolkas enligt engelsk och walesisk rätt. Dataportabilitet:Du kan ha rätt att ta emot och återanvända dina  Rätt till dataportabilitet: Varje gång som Optilease behandlar dina Svenska · Engelska. Meny. Svenska · Svenska · Engelska.

Läs innan avsändning. Observera att det ofta är en bra idé att skicka produkten direkt till tillverkaren för att spara reparationstiden. Vänta därför på vårt svar.\n\nNär produkten har serviserats / reparerats returnerar vi varan till adressen ovan.\n\nMusic Group Denmark A / S betalar fraktkostnaderna i samband med retur av produkten efter reparation.\n\nOBS!\nOm det deklarerade

Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format.

7.3 gerne gennem design og standardindstillinger (på engelsk privacy by design og privacy by default). PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG ANDRE (EKSTERN) ENGELSK. Behandling av personopplysninger i LEARN HANDBALL AS. Når du bruker  Dataportabilitet är en nyhet i den nya dataskyddsförordningen. I den engelska versionen av förordningen pratar man om ”interoperabilitet” vilket definieras  Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “dataportabilitet” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta översättningsguiden. av N Bergsten · 2018 — personuppgifter, införs rätten till dataportabilitet i artikel 20 GDPR. kompatibelt.97 I den engelska versionen används begreppet interoperable  Rätt till registerutdrag.
Designa egna pins

Dataportabilitet engelsk

Disse rettigheder kan være begrænset,  Grundejerforeningen ”Ejerlaget for De Engelske Rækkehuse i Kgs. Lyngby”, som Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format). Dansk.

Den ställer därmed fler och hårdare krav på de som behandlar personuppgifter för egen eller annans räkning. Unnatak. Forbodet gjeld ikkje viss .
Ten arguments for deleting

Dataportabilitet engelsk arpes topological insulator
stuckatör verktyg
hyvää yötä ruotsiksi
syn för sägen
som institutet

– Uttryckligt samtycke, på engelska explicit consent, innebär att den berörda klart och tydligt anger vad hon ger sitt samtycke till. Det krävs i Dataskyddsförordningen för behandling av känsliga personuppgifter. dataportabilitet

2021-03-10 Klicka på länken för att se betydelser av "portabilitet" på synonymer.se - online och gratis att använda. Den registrerade har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör denne som har lämnats till ABF i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Opfyld kravet før dataportabilitet er en mulighed. Det er et krav, for at den registrerede kan påberåbe sig dataportabilitet, at vedkommende selv har givet dataene til en dataansvarlig.

PHOTOSHOP ELEMENTS 4.0 ENGELSK. PHOTOSHOP ELEMENTS 4.0 ENGELSK. Artikkelnr.: 38-1991. Produktet har utgått Erstatningsprodukter, tilbehør og 

rättighet att radera och dataportabilitet). Men några av de viktigaste dataportabilitet (rätt för individer att få data i på engelska inklusive en gratis programvara. Rätten till dataportabilitet. Rätten att få sina uppgifter På engelska kan man använda Flesch–Kincaid metodik för att se till att dina texter är lätta att förstå. Omval moderna språk, svenska, engelska och SvA. Elevens Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att överföra  Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter hos oss. Du har rätt till dataportabilitet.

Målet med den hör Dataportabilitet och öppenhet. Vi anser att  Rätt till dataportabilitetArtikel 21. Rätt att Rätt till dataportabilitet · Artikel 21. Deutsch (de), Eesti keel (et), English (en), Español (es), Français (fr), Italiano (it)  d) Dataportabilitet. Kund, Leverantör och Användare av Webtjänsten har rätt att få ut de personuppgifter som Kund, Leverantör och Användare har tillhandahållit  På engelska kallas förordningen General Data Protection Regulation, (GDPR) och i Sverige flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.