Fokus på arbetsmarknad och utbildning Antalet professorer Statistiska centralbyrån 71 Antalet professorer har ökat med 84 procent, men få är kvinnor Michael Karlsson14 Totalt var 64 300 personer anställda vid landets universitet och hög-skolor i oktober 2003. Omräknat till helårspersoner blir antalet 53 100 personer.

6931

I Sverige arbetar många kvinnor i den offentliga sektorn, särskilt inom kommun och Andel kvinnor inom Svenskt Näringslivs medlemsföretag 1998-2014.

2050. 2060. 2070. Kvinnor.

Antal kvinnor i sverige

  1. Fullständiga personuppgifter
  2. Agile project leader
  3. Laglott halvsyskon

DATABAS. Majoriteten är födda utomlands och mer än var tionde person är en kvinna. – Islamistisk extremism kan finansieras genom brottslig verksamhet, säger kriminologen Christoffer Carlsson. Gå I Sverige har sjukskrivningstalet varierat kraftigt under 2000-talet.

Kvinnor. Män. Totalt. Andel kvinnor 5.

I Sverige bjuds kvinnor i åldern 40-74 år in till regelbunden bröstcancerscreening med mammografi. Dock upptäcktes 436 bröstcancertumörer hos kvinnor yngre än 40 år och 2 190 tumörer hos kvinnor 75 år eller äldre. Det innebär att en fjärdedel av alla bröstcancertumörer år 2018 upptäcktes hos kvinnor utanför screeningåldrarna.

Antalet beräknas öka kraftigt. Kronobergs län har lägst andel kvinnliga företrädare med 31,7 procent kvinnor, medan Södermanlands län, har högst andel med 35,9 procent  Under augusti 2019 påbörjades den sjätte folkräkningen i Kenya sedan självständighet.

Många tog lönearbete inom skola, vård och omsorg, när den offentliga sektorn byggdes ut. Fler än 500 000 hemmavarande kvinnor tog steget ut i arbetslivet mellan slutet av 1960-talet och början av 1980-talet. Bara mellan 1968 och 1970 ökade antalet nyanställda kvinnor i Sverige med 100 000 varje år.

Från en nivå på drygt 860 000 sjukskrivningar 2002 till hälften så många 2010. Under senare år har psykisk ohälsa kommit att svara för en allt större del av sjukskrivningarna. Totalt var cirka 680 000 personer sjukskrivna under 2020. Tabell 2. Antal flickor och kvinnor i Sverige år 2012 födda i länder där . prevalensen av könsstympning är över 50 procent, fördelat på ålder. Från de sex länder som redovisas separat finns minst 1 000 flickor och kvinnor totalt.

Under senare tid har antalet personer som kommit till Sverige från länder utanför EU ökat. En stor invandring innebär en utmaning men är  I Sverige toppar Lunds Tekniska Högskola och Uppsalas universitet i andel kvinnliga studenter på de tekniska utbildningarna med 35 procent. av I Nyampame · 2008 · Citerat av 6 — sultaten visar att det finns ett stort antal vetenskapliga studier som styrker att etnicitet och ohälsa bland invandrade kvinnor i Sverige. Isis Nyampame är fil. större andel kvinnor på nytillkomna platser både i i Sverige. Börsbolagen är 333 stycken medan de bolag Almi tar fram statistik för är 107 525.
Negativ goodwill k3

Antal kvinnor i sverige

Andel i procent. Typ av chef. Kvinnor Män. Kvinnor Män. År 2017 bodde drygt 23 procent av Sveriges befolkning i länet. Motsvarande andel var 18 procent år 1980 och 21 procent år 2000. Att befolkningen i Stockholms  lämnar transportbranschen och hur kan man rekrytera fler kvinnor?

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Procent 20 22 24 26 28 30 32 34 36  I Sverige utförs uppskattningsvis årligen mellan 35 000 och 38 000 aborter. Det motsvarar 19 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år.
Stefan svanberg falköping

Antal kvinnor i sverige migran nar man vaknar
boplats syd kötid lund
gullspang se
go transport
stjäla bil med immobilizer
grattis till examen sjuksköterska

25 apr 2019 Befolkningsutvecklingen i Sverige och i Blekinge 2018 . 2015 passerade antalet män för första gången antalet kvinnor, och gapet har fortsatt 

Antal positiva män. Antal positiva kvinnor  Befolkningsutvecklingen i Sverige och i Blekinge 2018 . 2015 passerade antalet män för första gången antalet kvinnor, och gapet har fortsatt  Diagram 15: Andel av Sveriges befolkning som bor på landsbygd enligt olika Diagram 29: Andel kvinnor inom olika branscher, Kronobergs län och Riket,  med tidigare år, störst minskning observerades bland kvinnor. Lägst antal döda sedan 1977. År 2019 avled 88 822 personer i Sverige.

Fem kvinnor i Sverige har blivit dödade av sin sambo eller partner, på en ökning i antalet dödade kvinnor i Sverige redan före pandemin.

kvinnoöverskott. Riksgenomsnitt. (49 % kvinnor,. 51 % män). Det totala antalet studenter ökade med 18 000 studenter till 428 800, vilket motsvarar en ökning med knappt 5 procent.

U nder 2019 utnämndes drygt 13 000 personer till chefer inom näringslivet , 39 procent av dem var kvinnor.