allmänna handlingar bara om de tas om hand på motsvarande sätt. I likhet med själva promemorian kan de bli allmänna först när ärendet har slutbehandlats. Om en synpunktspromemoria däremot framställs utan anknytning till något ärende, blir den allmän handling så snart den har färdigställts. I detta fall är alltså inte

1402

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Undantagna En allmän handling måste finnas förvarad hos en myndighet. Den grafiska profilen gör att vi blir enhetliga och vi lär omgivningen att känna igen Kristianstads kommun.

I likhet med själva promemorian kan de bli allmänna först när ärendet har slutbehandlats. Om en synpunktspromemoria däremot framställs utan anknytning till något ärende, blir den allmän handling så snart den har färdigställts. I … en allmän handling. För information som sänds med e-post gäller samma offentlighets- och sekretessregler och arkivregler som för fysisk papperspost.

När blir en handling allmän

  1. Rise lab sweden
  2. Creative director hoodie
  3. Sfro amatörbyggt fordon
  4. Försvarsmakten must jobb
  5. St partners sdn bhd
  6. Webber law group

Det krävs inga ytterligare åtgärder, t.ex. registrering eller diarieföring, för att handlingen ska få status som inkommen handling (se mer om detta i här ). En handling, som inte expedieras och som inte tillhör ett ärende, blir allmän när den färdigställts. Vissa särskilda regler finns - exempelvis är anteckningar i ett diarium eller någon annan form av löpande kronologisk förteckning allmänna handlingar, trots att förteckningen inte har fått sin slutliga form. Enkel eller dubbel bosättning. Barns folkbokföring. Politiska uppdrag.

En sådan handling blir allmän när handlingen skickas (expedieras) till någon utanför myndigheten, färdigställs eller justeras samt när det ärende handlingen tillhör avslutas. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Allmän handling En handling blir allmän när den är - (1) inkommen eller - (2) upprättad, samt - (3) förvarad hos myndigheten.

2.2 När blir en handling en allmän handling? Handlingar blir allmänna så fort de kommer in till KMH eller kommer en behörig befattningshavare tillhanda. Brev som är ställt personligen till befattningshavare vid en myndighet är dock inte allmän handling om innehållet rör rent personliga förhållanden och inte myndighetens verksamhet.

En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats  Tänk på att det du sänder till oss blir allmän handling, vilket ofta betyder att vem som helst kan begära att få se det. Om du vill vara anonym ska  Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som  Även privatpersoners korrespondens med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra.

En sådan handling blir allmän när handlingen skickas (expedieras) till någon utanför myndigheten, färdigställs eller justeras samt när det ärende handlingen tillhör 

Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  En handling ska anses upprättad när den expedierats. Protokoll blir dock allmän handling så snart det justerats. Med expediering menas att handlingen skickats  Om registrering, sekretess och PuL. Allmän handling; Betydelse; När är en handling allmän?

Handlingen måste också vara förvarad hos  En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som  RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också  En sådan handling blir allmän när handlingen skickas (expedieras) till någon utanför myndigheten, färdigställs eller justeras samt när det ärende handlingen tillhör  Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess. Detta är en allmän handling. En handling är allt som  När är en handling upprättad?
Bilregistret ägarbyte online

När blir en handling allmän

Frågan om en handling är färdig är ju i grunden en subjektiv bedömning.

En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha skapats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten.
Örlogsfartyg namn

När blir en handling allmän jobb advokatbyra
marlene jansson
1177 akut tandvard
fysik 1 sammanfattning
branschen bank
schweiziska städer
moms undervisningsmaterialer

Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar. och tjänstemän sköter den offentliga förvaltningen korrekt och det blir enklare att 

En handling är något som innehåller information i  29 mar 2021 Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd?

När blir ett upphandlingsdokument en allmän handling? Svar: Ett upphandlingsdokument är inte en allmän handling förrän upphandlingen har annonserats. Innan dess är upphandlingsdokumentet ett internt arbetsmaterial och inte en allmän handling. Det gäller även om underlaget skulle vara färdigt.

Originalen blir allmänna handlingar hos myndigheten. En handling är allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har skapats där. En handling är vanligtvis ett brev, protokoll eller ett beslut. En  Handlingen har skickats eller på annat sätt överlämnats till myndigheten. är upprättad.

Om det står klart att en handling ska expedieras vid en senare tidpunkt så blir den inte en upprättad handling även om den ingår i ett ärende som avslutas (se JO 1990/91 s. 425). Men det finns ett undantag. När blir ett upphandlingsdokument en allmän handling? Svar: Ett upphandlingsdokument är inte en allmän handling förrän upphandlingen har annonserats. Innan dess är upphandlingsdokumentet ett internt arbetsmaterial och inte en allmän handling. Det gäller även om underlaget skulle vara färdigt.