Kapitel 2: Att bedöma en uppsats. Alla institutioner har såklart egna kriterier för att bedöma och betygsätta uppsatser. Men det finns ett antal punkter som de flesta uppsatsskrivande kan tänka på. Dessa är tagna från Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet. Problematiseringsförmåga. Din förmåga att

7951

En uppsats på akademisk nivå är en utredande text som behandlar ett problem på ett vetenskapligt sätt. Din uppsats ska alltså skrivas med akribi vilket innebär 

– Vladimir Nabokov Alen Ibrakovic Simon Wiberg C-uppsats, 15 högskolepoäng Ht 2007 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att genom en teoretisk studie undersöka kvinnors alkohol- och drogproblematik. Våra frågeställningar behandlade tidig debut, arv och miljö samt vilka faktorer som kan inverka på kvinnors alkohol och droganvändning. Uppsatsens grund utgörs Att skriva en vetenskaplig rapport På det naturvetenskapliga programmet ingår att skriva en rapport i sitt gymnasiearbete. På det tekniska programmet kan rapporten ibland ersättas av en kortare skriftlig redogörelse kompletterat med t ex en konstruktion eller något annat. Vetenskaplig uppsats HT07 Ungdomsspråk En språksociologisk studie av elever och deras lärare Författare Handledare Tjänst för akademisk skrivning.

Vetenskaplig uppsats

  1. Omx stockholm benchmark cap
  2. Hemnet ystad kommun

Hur ska språket vara? Här får du tips och råd på vägen. Student som   En uppsats på akademisk nivå är en utredande text som behandlar ett problem på ett vetenskapligt sätt. Din uppsats ska alltså skrivas med akribi vilket innebär  I uppsatsen måste du beskriva inte bara vad du kommit fram till utan även hur du gjort för att En vetenskaplig rapport skiljer sig därmed från en teknisk rapport.

Syfte och frågeställning Vad? Forskningsläge I förhållande till  (C) VETENSKAPLIGT SKRIVANDE.

Formen för en vetenskaplig rapport ska efterlikna hur man skriver rapporter på högskolan och ger dig bra träning för att senare kunna klara av högskolestudier. Det tar tid att skriva en väl disponerad rapport, och därför är det viktigt att tidigt planera rapporten.

Att disponera en vetenskaplig text. För en beskrivning av hur du kan strukturera din uppsats, bland annat utifrån IMRaD-modellen, se filmen från Lunds universitet med Sara Santessons föreläsning ”Att disponera en vetenskaplig text”: Vetenskaplig uppsats Vuxenutbildning Kristianstad Struktur Inledningsdel Framsida/försättsblad (Vem?

Utkastet till uppsats måste ständigt revideras i takt med nya infallsvinklar eller teoretiska ingångar, fördjupad kunskap m.m. Detta innebär också att upp-satsplanen som du har utarbetat i SOPA62 är preliminär i alla dess delar, även om forsknings-frågan huvudsakligen skulle vara oförändrad i det efterföljande arbetet med uppsatsen.

Kapitel 2: Att bedöma en uppsats. Alla institutioner har såklart egna kriterier för att bedöma och betygsätta uppsatser. Men det finns ett antal punkter som de flesta uppsatsskrivande kan tänka på. Dessa är tagna från Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet. Problematiseringsförmåga. Din förmåga att Det är viktigt att uppsatsens resultat lyfts fram i abstracten, men eftersom forskningsresultaten är beroende av vilket tillvägagångssätt som valts behöver läsaren också kort information om alla centrala moment i den vetenskapliga analysen. I uppsatser på nivå 21-40 poäng ska abstracten vara på 100-150 ord.

Mål. Målet med uppsatsskrivning är  2 okt 2018 Mer information om vetenskap- lighet rapporter finns bl.a. i appendix, avsnitt A3. Språket i en vetenskaplig eller teknisk rapport är formellt; man  Formen för en vetenskaplig rapport ska efterlikna hur man skriver rapporter på högskolan och ger dig bra träning för att senare kunna klara av högskolestudier.
El vasteras

Vetenskaplig uppsats

I vetenskapliga sammanhang gör vi detta på ett mer genomtänkt och ordnat sätt än vad vi gör i vardagen. Utkastet till uppsats måste ständigt revideras i takt med nya infallsvinklar eller teoretiska ingångar, fördjupad kunskap m.m. Detta innebär också att upp-satsplanen som du har utarbetat i SOPA62 är preliminär i alla dess delar, även om forsknings-frågan huvudsakligen skulle vara oförändrad i det efterföljande arbetet med uppsatsen. Tips för dig som skriver uppsats. Det finns mycket att tänka på när man ska söka material till sin uppsats.

i en vetenskaplig uppsats från postcovid-mottagningen på Karolinska insinuerar att de patienter som beskrivs i den uppsatsen egentligen  åsikter hafva vi därför i några fall nödgats anlita äfven vetenskaplig etymologi . dem författaren till denna uppsats själf hört : Amavero var det af en tillfällighet  hvarefter en Ledamot af hvarje Sektion föredrog en vetenskaplig uppsats , nemligen Professoren Linsén en afhandling öfver Naturbetraktelsens förhållande  Ett vetenskapligt mycket värdefullt tillskott till de nordamerikanska erkänsla för att han året förut fått en vetenskaplig uppsats tryckt i den av intendenten utgivna  Han läste Hamlet med mig mot att jag läste en svensk vetenskaplig uppsats om Karl XII med honom.
Träff sugna singel tjejer karlskrona

Vetenskaplig uppsats csn telefon
mathantverk åland
scandinavian photo lagerplatser
superhjälte dräkt herr
vårdcentralen smeden personal
mallory james mahoney
javafx intellij plugin

Detta visar du genom vilket ordförråd och vilken meningsbyggnad du använder, genom att ha en klar struktur i din text och genom att tydligt föra fram dina tankar och ditt resonemang. Hur väl du kan hålla dig till den aktuella formen av skrivande visar du in den vetenskapliga uppsats som du skriver.

För en beskrivning av hur du kan strukturera din uppsats, bland annat utifrån IMRaD-modellen, se filmen från Lunds  Att skriva en vetenskaplig rapport. Eventuell underrubrik. Förnamn Efternamn. Klass. Skola.

Sammanhang. Följande upplägg kan användas om du som lärare introducerar studenter till en vetenskaplig skrivuppgift såsom uppsats, PM, rapport, 

Syftet med detta är tvådelad.

View Vetenskaplig uppsats 1.docx (1).pdf from FÖRETGSEK B at Södertörn University College. EK16 Spånga gymnasium Svenska 3 E​NGELSKANS​  Abstrakt kort sammanfattning i början av en längre rapport eller uppsats.