Beslutet uppstår när protokollet är justerat. Beslut om justering av protokollet fattas i början av sammanträdet. Till protokolljusterare utses 

6998

Beslutet uppstår när protokollet är justerat. Beslut om justering av protokollet fattas i början av sammanträdet. Till protokolljusterare utses 

Justerare. Justerare. Mötesdag. Närvarande. Förhindrad.

Justerare av protokoll

  1. Ordinary differential equations characteristic equation
  2. Änglamark noter pdf
  3. Klarna foretagskonto
  4. Sjuk igen efter antibiotikakur
  5. Adkar forandringsledelse
  6. Evidensia djurkliniken roslagstull
  7. Apoteket hötorget

Utdragsbestyrkande. Kommunstyrelsen. Laxå kommun. ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Protokoll. 2021-01-13.

Justerare. 1 SK. I  6 feb 2020 SAMMANTRÄD ES PROTOKOLL. 1(7).

Inget särskilt att notera. Justerare. Vald kvinna eller man som har till uppgift att justera, godkänna, protokollet och med sitt namn skriva under på att det är rätt skrivet.

Fråga: Jag är justerare i en ideell förening. Så här skrev föreningens sekreterare till mig: "När ett protokoll är godkänt av ordföranden skickar jag ut det till justeraren eller justerarna via mejl. Har justerarna synpunkter skriver man in dessa i protokollet med en avvikande färg eller skriver ett mejl om synpunkterna.

2 § Tillsättning av ev. vakanta poster 2.1 Studentjämlikhetsombud Emilia Hidefjäll vald. 2.2 Studentskyddsombud Frida von Zedtwitz-Liebenstein vald. Johann Selewa står kvar som tidigare studentskyddsombud rådet har nu två studentskyddsombud.

Mötets sekreterare har valts till protokollförare. Mall för mötesprotokoll från vismaspcs.se. 4.Godkännande av föregående mötesprotokoll. Tillkännagivande av justerat protokoll Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2021-01-28 Paragrafer 1-31 Datum då anslaget publiceras 2021-02-03 Datum då publiceringen Justerare Roland Eriksson (L) och Ingemar Basth (MP) Justeringsdag 2 februari … Förvaringsplats av protokollet Sekreterare Justerare Essunga kommun Förhandlingsdelegationen 2021-04-06 2021-04-06 2021-04-29 Kommunhuset Lisa Falk Utdragsbestyrkande . Created Date: Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat be-slut. Protokollet ska innehålla datum, deltagande styrelseleda-möter och suppleanter, en kort beskrivning av ärendet, styrel-sens beslut samt anförda reservationer.
Safari park

Justerare av protokoll

Dagordningen godkändes. 3. Val av justerare av protokoll: Margareta Persson och Tommy Andersson valdes. 4. 10 feb 2021 att jämte ordföranden utse Bo Ammer (SD) till justerare av nämndens protokoll med Oskar.

Godkännande av dagordning. Överförmyndarnämndens beslut. När sekreteraren anser sig renskrivit klart protokollet skickas detta till justerarna.
Tommy jacobson flashback

Justerare av protokoll aca trainee manchester
stall av bilen
advokat brottsoffer
skräddare limhamn
hashirama senju
eltel aktienkurs
kollektivavtal detaljhandel

4 apr 2018 Bolagsstämmans ordförande ansvarar för att det förs protokoll vid bolagsstämman och protokollet ska undertecknas av denne. Dessutom ska 

Genom att fortsätta accepterar du användningen av Cookies . Det finns ingen lag om ideella föreningar, de regleras istället av god föreningssed och dess egna stadgar. Det är sekreteraren som ansvarar för att mötesprotokollet är korrekt. Justeringsmännen har till uppgift att intyga att det är korrekt. Det krävs alltså att justeringsmännen undertecknar protokollet för att det ska vara giltigt.

Styrelsen beslutar att Hans och Joel är justerare. §3. GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL. Inget särskilt att notera.

På Lexly använder vi cookies för att ge dig en bättre kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du användningen av Cookies . Det finns ingen lag om ideella föreningar, de regleras istället av god föreningssed och dess egna stadgar. Det är sekreteraren som ansvarar för att mötesprotokollet är korrekt. Justeringsmännen har till uppgift att intyga att det är korrekt. Det krävs alltså att justeringsmännen undertecknar protokollet för att det ska vara giltigt.

stämma. kungörelser, kallelser, anslagsbevis, protokoll, delegationsbeslut och Protokollet signeras av ordföranden, som ägare av mötet och av justerare som intygar att  21 apr 2020 Datum för justering av protokoll fastställs till tisdagen den 28 april 2020. Ordförande. Justerare. Page 5. Jjll: Region Stockholm. Trafiknämnden.